A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir.

Bahse konu bilgilendirmeye göre, ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olduğu, bunun dışında kalan ve halihazırda her iki usulde düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi(İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) 01.01.2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik olarak düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Yazıda; 01.01.2019 tarihinden sonra da ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin her iki usulde de (hem ıslak kaşe hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, barkodsuz belgelerin elektronik ortamda kullanılamayacağı, halihazırda hem ıslak kaşe hem de elektronik ortamda düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi(İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) 01.01.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, 01.01.2019 tarihinden sonra ETGB, serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri ile antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçmeye tabi tutulduğu hallerde hazırlanan A.TR/EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi(İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) her iki usulde de düzenlenebileceği vurgulanmış olup, hem barkodlu hem de barkodsuz belgelerin kullanılabileceği dile getirilmiştir.

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (Form/A) belgeleri ikinci bir talimat gelene kadar hem ıslak kaşe hem de elektronik olarak onaylanabileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

 

26.12.2018

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız