HKS STOK KAYITLARI

27 Haziran 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ifade edilmekte ve sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılması gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: HKS Stok Kayıtları ile ilgili detaylı yazı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler