İŞKUR 2022 YILI İŞGÜCÜ PİYASA ARAŞTIRMASI İŞYERİ BİLGİ FORMU

06 Mayıs 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 4.Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kurumun Stratejik Planı gereği yerel düzeyde yılda en az bir defa İşgücü Piyasası Araştırması(İPA) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 2021 yılı Kayseri işgücü Piyasa Araştırma raporuna https://media.iskur.gov.tr/52086/kayseri.pdf internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu kapsamda 2022 yılı için ilimiz genelinde faaliyette bulunan 1929 adet işyerine ekte bulunan "işyerleri Bilgi Formu" ile İşgücü Piyasa Araştırması kurum tarafından 18.04.2022 - 27.05.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Çalışma sayesinde;

· İhtiyaç duyulan işgücünün eğitim ve becerilerinin tespit edilerek, işgücü arzı ve talebi arasındaki dengesizliklerin giderilmesi,

· İşletmelerden alınacak bilgiler doğrultusunda temininde güçlük çekilen işgücüne gerekli niteliklerin kazandırılması için aktif istihdam politikalarının planlanmasına katkı sağlamak,

· Yerel düzeyde kısa dönemli işgücü talebinin eğilimlerini belirlemek,

· Aktif işgücü Piyasası Politikalarını ihtiyaca uygun planlaması için veri derlemek,

· Piyasada Kuruma gelemeyen açık işleri derlemek,

· İşgücü yetiştirme kurslarının ihtiyaca uygun açılmasını sağlamak,

· Mesleki Eğitim Politikalarını ve uygulamalarını yönlendirmek,

· Yerel düzeyde genel olarak işgücü piyasası talep verilerini içeren temel bir rapora ulaşılması amaçlanmaktadır.

Çalışma sonucunun yerel istihdam politikalarına ışık tutacağı göz önüne alınarak Bilgi formunun işyeri sahibi veya ortakları, insan kaynakları veya muhasebe yetkilileri tarafından doldurulması gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: 2022 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması İşyeri Bilgi Formu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler