YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI

19 Nisan 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından ekte bir örneği verilen 31221 sayılı ve 22/8/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 30/9/2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21/12/2021 tarihli ve 9993 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na atıfta bulunulmuş olup ekte verilmiş olan kararlar doğrultusunda yasal yükümlülüklerin olduğu hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Yenilenmiş Ürünleri Satışı hakkındakı yazı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler