COSME TÜRKİYE PROJESİ - GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS ÇAĞRISINA HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

01 Nisan 2022

Sayın Üyemiz,

Weglobal tarafından Odamıza intikal eden yazıda; 2014 yılında başlayan Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği COSME Programının, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yerini Single Market-Tek Pazar Programı’na bırakacağı bildirilmiştir.

Tek Pazar Programının (2021-2027), büyük ölçüde, COSME çerçevesinde sunulan araçların zenginleştirilerek, geliştirilerek devamını öngördüğü; çeşitli alt eksenlerden oluşacak bir yapıda tasarlanan Programın, işletmelere ve girişimcilere atfedilen ve toplam bütçenin %24’ünü kullanacak KOBİ’ler alt ekseni ile uygulamada olacağı belirtilmiştir. Tek Pazar Programının COSME kapsamında açılan Genç Girişimciler İçin Erasmus(EYE) Çağrısı’nın AB eylem hibeleri için yapılan bir teklif çağrısı olduğu iletilmiştir. Genç Girişimciler için Erasmus(EYE) Programı, deneyimli girişimcilere yenilikçi fikir ve yeni ortaklara erişim sağlarken, yeni veya istekli girişimcilere de Tek Pazar Programı(TPP) katılımcısı diğer ülkelerde küçük işletme sahibi deneyimli girişimcilerden öğrenme şansı veren bir sınır ötesi değişim programı olduğu ifade edilmiştir.

Programın genel amacının; girişimciliği desteklemek, Avrupa KOBİ'lerinin uluslararası görünümünü ve rekabet gücünü geliştirmek ve katılımcı ülkelerdeki potansiyel girişimcileri ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmeleri teşvik etmek olduğu belirtilmiştir.

Tek Pazar Programı COSME kapsamında açılan Genç Girişimciler için Erasmus(EYE) Çağrısı, programı yerel düzeyde uygulamak üzere Aracı Kuruluşlar (Intermediary Organisations) seçmeyi hedeflediği; bu kuruluşların, özellikle girişimcilerin işe alınması ve programdan yararlanmaları konularında yardımcı olmalarının beklendiği vurgulanmıştır. Çağrıya AB üye devletleri ve AB üyesi olmayan fakat Tek Pazar Programı katılımcı ülkelerinde kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu veya özel kuruluşların başvurabileceği belirtilmiştir.

Çağrıya Hazırlık Çalıştayı’nın 06 -07 Nisan 2022 tarihlerinde KOSGEB destekleriyle online olarak Weglobal tarafından düzenleneceği bildirilmiştir.

Çalıştayda; çağrının genel hedefleri, çağrı kapsamında dikkat edilecek hususlar, çağrı başvuruları, çağrı için teknik hazırlıklar ve proje başvuru şablonları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunulacağı bilgisi verilmiştir. İlgili çalıştaya kayıt https://cosme.kosgeb.gov.tr/tek-pazar-programi-genc-girisimciler-icin-erasmus-cagrisi-calistayi/ linki üzerinden gerçekleştirilbilmektedir. Eğitime erişim linkinin katılımcılarla paylaşılacağı belirtilmiştir. Çalıştay Programı ve detaylı bilgi Ek'te yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Çalıştay Programı

Detaylı Bilgi

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız