MISIR GÖNDERİ ÖN BİLGİLENDİRME (ACID) SİSTEMİNE İLİŞKİN NOTA

18 Mart 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Mısır'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin muhtelif tarihlerde bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilmiştir.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi yazı ile ACID sistemi prosedürlerine yönelik bilgi içeren Mısır Maliye Bakanlığının bir Nota'sı iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili yazısı.

Nota Örneği

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız