TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI - DİJİTAL EKONOMİ ORTAKLIK ANLAŞMASI TASLAĞI

10 Mart 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde kabul edilen “Türk Dünyası 2040 Vizyonu”nun uygulanmasına ilişkin “2026 Yol Haritası (2022-2026 Strateji Belgesi)” kapsamında dijital ekonomi/ticaret alanında anlaşma müzakerelerine başlanmasına yönelik bir eylemin de yer aldığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, TDT üyeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de göz önüne alınarak, gerek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde devam eden elektronik ticaret anlaşması müzakereleri gerekse ülkemiz ve diğer ülkelerce ikili bazda müzakere edilen/imzalanan dijital ekonomi/dijital ticaret anlaşmalarındaki maddelerden de faydalanılarak hazırlandığı bildirilmiş olan taslak anlaşma metni, yazımız ekinde yer almaktadır.

Metinde başta Ticaret Bakanlığı görev alanında yer alan konular olmak üzere, “dijital ekonomi” alanına girebilecek ve ekonomik ilişkileri de doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek birçok hususa yer verildiği ifade edilmiştir.

Bahse konu anlaşma metnine yönelik görüşlerinizi en geç 11 Mart 2022 Cuma günü mesai sonuna kadar Odamızın 245 10 40 numaralı faksına veya yyilmaz@kayso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Taslak Anlaşma Metni

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız