KİMYASALLARIN KAYDI HK.

10 Mart 2022

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik gereğince, yılda 1 ton veya üzerinde kimyasal madde imal veya ithal edenlerin ve belirli koşulları sağlayan eşya üreticilerinin imal/ithal ettikleri kimyasalların 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa çevrimiçi olarak kayıt etmeleri gerekmekte olduğu ilgili işletmelerin kayıt yaptırmadıkları takdirde 31/12/2023 tarihinden sonra imalat yapamayacakları ve piyasaya arz edilemeyeceği belirtilmektedir.

Kayıt işlemi, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içerisinde yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sürece dahil rehber, dokümanlar, videolar ve duyurular https://kimyasallar.csb.gov.tr adresinde yer almakta olup adreste yer alan Kimyasallar Yardım Masasından kayıt süreci ve uygulamalar hakkında soruları doğrudan Bakanlığa gönderebilecek Soru Formu uygulamasının da mevcut olduğu hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Kimyasalların kaydı hakkındaki yazı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler