TÜGİP TEKNİK DESTEK ÇAĞRISI

24 Şubat 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Gıda İnovasyon Platformu’ndan Odamıza intikal eden yazıda; TÜGİP faaliyetleri kapsamında gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 50 firmanın Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 5 Ocak 2022 tarihinde Teknik Destek çağrısı açılmış olduğu bildirilmiştir.

TÜGİP’in ülkemiz gıda ve içecek sektörünün ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturulan çok taraflı ve tüm paydaşları kapsayan bir platform olduğu, bunun yanı sıra TÜBİTAKMAM Gebze yerleşkesinde çok farklı ürün gruplarında yeni ürün ve proses geliştirme çalışmalarının yürütülebileceği 9 Pilot Tesis ve ileri Gıda Güvenliği Laboratuvarını içeren "Gıda inovasyon Merkezi"nin kurulmuş olduğu belirtilmiştir.

Teknik Destek çağrısının öncelikle KOBİ'leri hedeflemekte olduğu, çağrıda destek almaya uygun bulunan firmalarla birebir yapılacak görüşmelerde firmaların Ar-Ge ve inovasyon yönetim süreçleri, üretim hatları ve teknoloji seviyeleri değerlendirileceği, bu süreçlerde yaşadıkları teknik sorunlar ve rekabetçiliklerinde öne çıkan engeller belirleneceği iletilmiştir.

Yazıda devamla, görüşme sonrasında firmaya özel Değerlendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanarak, ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık ve teknik destek hizmeti verileceği ve söz konusu çağrının 28 Şubat 2022 tarihine kadar açık kalacağı ifade edilmiştir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formunu www.tugip.org.tr adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız