İSTİHDAM YARATMA ODAKLI KOOPERATİF HİBE PROGRAMI

27 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında, "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı" çağrısına çıkıldığı bildirilmiştir.

Program kapsamında Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'de kayıtlı, güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam 2 milyon Avro hibe verilmesinin planlandığı belirtilmiştir.

Proje başına hibelerin asgari tutarının 40,000 Avro ve azami tutarının 300,000 Avro olduğu, ilgili kooperatifler ve kooperatif birliklerinin "İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı"na 14 Mart 2022 tarihine kadar proje başvurularını yapabilecekleri ifade edilmiştir.

Bahse konu proje hakkında detaylı bilgi https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html adresinde yer almakta olup, proje bilgilendirme sunumu ve kılavuzu yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Proje Bilgi

Proje Bilgi

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız