TÜRKİYE SİGORTA SEKTÖRÜ ZİRVESİ VE İŞBİRLİĞİ FUARI

19 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ülkemiz ticaret ve sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, tarım ve hayvancılıkta sürekliliğin sağlanabilmesini teminen sigortacılık sektörünün de gelişmesi büyük önem arz ettiği belirtilmiştir. Birliğimiz tarafından, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişmesi ve toplumda sigorta bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlere özel önem verildiği ve bu husustaki çalışmaları desteklendiği ifade edilmektedir.  

Bu kapsamda, ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sigorta bilincinin artışına yönelik olarak 3-5 Mart 2022 tarihlerinde Antalya'da Birliğimizin de destekleri ile Türkiye Sigorta Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı düzenlenecektir. Söz konusu fuara ilişkin davetiye ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi ve katılım için "https://sigortacilikfuar.com" adresli internet sayfasının ziyaret edilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Türkiye Sigorta Sektörü Zirvesi ve İşbirliği Fuarı Davetiyesi için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler