YILLIK İŞLETME CETVELİ

19 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5 inci maddesi gereği Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl ilk dört ay içinde ve mevcut bulunan yıl itibariyle 30 Nisan 2022 tarihi sonuna kadar (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) Yıllık İşletme Cetvelini İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne vermeleri zorunlu bulunmaktadır.

Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca 2.356,00 TL.(İkibinüçyüzellialtıTürkLisası) idari para cezası uygulanacaktır.

2021 yılı Yıllık İşletme Cetveli bilgileri e-Devlet kapısı Sanayi Sicil İşlemleri bölümünden girilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler