PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİK TASLAĞI

17 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği) tarafından, Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun ve Kanunun uygulama yönetmeliği olan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla bu düzenlemeler kapsamında Bakanlıklarının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair usul ve esasların yürürlüğe konulan yeni mevzuata uygun hale getirilmesi gereğinden hareketle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik taslağı hazırlandığı ifade edilerek taslak hakkında Odamız görüşleri istenilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yönetmelik taslağına (Ek 1) ilişkin önerilerinizin Ek 2'de yer alan forma işlenerek 21.01.2022 tarihine kadar yazılı olarak Odamıza ve elektronik ortamda word formatında nbozsoy@kayso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek 1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı ve Genel Gerekçe (16 sayfa) için tıklayınız..

Ek 2:  Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa) için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler