SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ

11 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza intikal eden yazıda; dünya ticaretinin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında şekillendiği vurgulanarak sınırda karbon vergisi düzenlemesi de öngören Mutabakatın, başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörü derinden etkileyeceği ifade edilmiştir.

Diğer yandan bahse konu doküman çerçevesinde; binalar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar gibi pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesi planlandığı belirtilmiştir.

TOBB, yeşil mutabakat sürecini yakından takip etmekte, sektörel görüşlerin kamu ile paylaşılması, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sürece katkı sağladığı, yeşil dönüşümle birlikte, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların daha fazla önem kazandığı bu dönemde TOBB’un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü bildirilmiştir.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nda özel sektörü temsilen yer alan TOBB, Enerji Verimliliği Haftasında "TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli" düzenlenmektedir. 13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği başlıklarında 2 oturum olarak düzenlenecek etkinliğin bağlantı linki ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Program

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız