ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

03 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı bildirilmektedir.

Bir örneği ekte yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin en geç 6 Ocak 2022 tarihine kadar görüş bildirme formuna işlenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza 245 10 40 faks numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız