SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK STRATEJİK PLANI TASLAĞI

21 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 16.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığınca “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın ilgili maddeleri uyarınca 3.2.5 Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi eyleminin sorumluluğu ve koordinatörlüğünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na verildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uyarınca sera gazı emisyonlarının azaltılması faaliyetlerine yönelik finansmanın desteklenmesine, iklim değişikliği kaynaklı finansal risklerin yönetilmesine ve sürdürülebilir bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla, ekte yer alan “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı” hazırlanmıştır.

Söz konusu belgeye nihai halinin verilebilmesi amacıyla, Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin 23.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza (nbozsoy@kayso.org.tr yada 245 10 40 faks numarasına) iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Ek: Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Plan Taslağı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız