COĞRAFİ VERİ İZİN VE LİSANS SİSTEMLERİNE BAŞVURU HK.

14 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu paylaşılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye https://cbs.csb.gov.tr/ adresindeki “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili şirketlerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan 32 adet coğrafi veri temasındaki coğrafi verilerden hangileri ile iştigal edildiğinin Bakanlığa bildirilmesi ve en kısa sürede “vize.csb.gov.tr” uygulaması üzerinden izin/lisans başvurusu süreçlerinin başlatılması gerektiğini, rutin ya da ihbar üzerine yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı iş yapıldığının belirlenmesi durumunda izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezasının uygulanacağı ve  detaylı yazının ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Coğrafi Veri İzin ve Lisans Sistemlerine Başvuru hk yazı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız