İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞİKLİĞİ HK.

14 Aralık 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumu tarafından aşağıda adları geçen yönetmeliklerin yayımlandığı belirtilmiştir.

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayımlanan yönetmeliklerdeki değişikliklere dair bilgi notunun ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Mevzuat Değişiklikleri Özeti için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız