DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI'NDA DEĞİŞİKLİK

04 Kasım 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete' de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notunun ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: DDAS Tebliğ Değişikliği Hakkında Bilgi Notu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız