HELAL BELGELENDİRME DESTEKLERİ

18 Ekim 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası ilişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen 29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme Destekleri" konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda da belirtildiği üzere; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar"ı kapsamına alınmıştır.

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri) erişim sağlanabileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Helal Akreditasyon Kurumu’nun yazısı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız