İSRAF KONULU BANNERLER

29 Eylül 2021

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bakanlığın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 22.09.2021 tarih ve 67495772 sayılı yazıları gereği; 10.Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut programlar çerçevesinde Genel Müdürlükçe yürütülen “İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi” bileşeni kapsamında ülke genelinde tüketimin yoğun olduğu alanlarında israfın önlenmesi amacıyla hazırlanan ve Bakanlığın https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/banner-calisma şeklindeki web adresinde yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız