ATIKSU ARTIMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ VE EK-7 REVİZYONU

17 Eylül 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atıksuların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde yapılan planlamalar ve arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik gerçekleşen çalışmalar neticesinde ülkemizde %3.2 olan arıtılmış atıksuların yeniden kullanılma oranının 2023 yılında %5'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 20.03.2010 tarih ve 27527 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ve bu tebliğin Ek-7'sinde yer alan “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” bölümünde yapılan revizyon çalışması ile arıtılmış atıksuların çevresel, endüstriyel ve diğer kullanım alanlarına ilişkin düzenlemeler getirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Taslak Tebliğ ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu”a işlenrnek suretiyle, en geç 24.09.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar yazılı olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza 245 10 40 faks numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ve Ek-7 Revizyonu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız