MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTALARI HK.

15 Eylül 2021

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelere ilişkin hükümleri çerçevesinde Entegre Çevre Bilgi Sistemi / Atık Yönetimi Uygulaması / Motor Yağı Değişim Noktası (Moyden) Uygulaması kullanıma açılmıştır.

Bununla birlikte 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 15 inci maddesinde “Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması ve atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunludur.” hükmü, 20’nci maddesinin (dd) bendinde “Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (10.000 TL) idari para cezası verilir.” hükmü ve 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’nin Geçici ikinci maddesinde “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.”  hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgesi bulunmayan işletmelerin belgelendirilmesi, motor yağı değişimi yapılan ancak bakanlık tarafından kayıt altına alınmayan tesislere Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanacağı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız