TOBBUYUM ARABULUCULUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ HK.

02 Eylül 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ülkemizde yargılama süreçlerinin uzamasının tüm taraflar açısından maddi ve manevi yükler oluşturduğu, bu durumun bilhassa özel sektörü olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Bu sebeple, işçi-işveren uyuşmazlıkları yanında ticari uyuşmazlıkların ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu olması ve zde 70 oranında anlaşma ile sonuçlanmasının iş dünyası açısından önemli bir kazanç olduğu ifade edilmektedir.

Arabuluculuk; uyuşmazlık yaşayanların, tarafsız profesyonel bir arabulucu yardımı ile sorunlarının çözümlenmesi için birlikte müzakere ettikleri ve çözüm önerileri geliştirdikleri alternatif çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk özellikle ticari uyuşmazlıklarda, iş hukuku uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında yaygın şekilde başvurulan bir yöntemdir. Zira, arabuluculuk yargı yoluna göre daha hızlı ve ekonomik olması yanında tarafların iradelerine uygun bir süreç öngörmektedir. Öte yandan, arabulucu nezdinde çözüm bulunamaması halinde yargı yolunun açık olması, süreç sonunda yapılan anlaşmanın ilam niteliğinde olması ve gizlilik ilkesine özellikle önem verilmesi nedenleri ile bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.

Diğer taraftan, bir uyuşmazlığın mahkemeler yerine, uyuşmazlık konusunda uzman kişilerce çözüme kavuşturulması usulü olan tahkim, ülkemiz ve tüm dünyada kabul edilen önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bir tanesidir. TOBB bünyesinde 1991 yılında kurulmuş, özerk bir yapıya sahip kurumsal bir tahkim merkezi olan TOBB Tahkim Merkezi, ülkemizde kurulmuş en tecrübeli tahkim merkezi özelliğini taşımaktadır. Uyuşmazlıkların, alanında uzman kişiler tarafından bir yıl içinde çözümlenmesi ve yargılama masraflarının mahkemeler ile diğer kurumsal tahkim merkezlerine kıyasen çok daha ucuz olması, TOBB Tahkim Merkezi'nin başlıca avantajları arasında yer almaktadır.

Son yıllarda arabuluculukta çözümlenemeyen uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden tahkim ile çözümlenmesi tekniği olan MED-ARB'da kurumsal hale gelmiştir. MED-ARB; uyuşmazk içerisinde olan tarafların ortak zalarıyla uyuşmazklarının çözümünde arabuluculuk yöntemini çölmesini denemeleri, fakat arabuluculuk reci sonunda çömlenmesi mümkün görünmeyen uyuşmazlıkların nihai karara ulaştırılması için mahkeme yerine tahkim yargılamasını seçmeleri demektir.

Bu konularda hizmet vermek ve dünyamızın uyuşmazlıklarının ekonomik, gizli, hızlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimiyle TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 11.03.2021'de açılmış ve resmi faaliyetlerine başlamıştır.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi;

a) Arabuluculuk Hizmeti

b) Çevrimiçi (Online) Arabuluculuk Hizmeti

c) TOBB Tahkim işbirliği ile Tahkim ve Hizmeti

d) MED-ARB Hizmeti

e) Müzakere Hizmeti

f) Uyuşmazlık Analizleri Hizmetleri

g) Eğitim & Sertifika Hizmetleri olmak üzere 7 alanda faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda uyuşmazlıkların daha hızlı ve ekonomik olarak çözüme kavuşturulabilmesi için TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile irtibata geçilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İletişim:

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi A.Ş.

Genel Müdür: Onur Yüksel

Tel: 0(312) 969 8986

E-posta: onur.yuksel@tobbuyum.com.tr

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız