MAL ALIMI İHALELERİNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIMI

13 Ağustos 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Kamu İhale Kurumu'nun 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kamu kaynakların verimli kullanılmasının temel ilkeler olduğu, bu temel ilkeler doğrultusunda mal alımı ihalelerinde ülkemizde üretilen yerli ürünlerin teklif edilmesine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunların azaltılması için paydaşların konuya ilişkin görüş ve somut önerilerinin belirlenmesi noktasında bir çalışma başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede mal alımı ihalelerinde teknik şartnamelerin hazırlanmasına yönelik düzenlemelerin aktarıldığı bilgi notu, soru ve cevap bildirim formu ile paydaşların ürünler temelinde görüş ve önerilerini bildirmede kullanacağı form örneği ekte gönderilmektedir.

Bu kapsamda konuya yönelik cevaplar ile görüş ve önerilerinizin 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza 245 10 40 faks numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Mal Alımı İhalelerinde yerli ürün kullanımı hakkındaki detaylı bilgi için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız