EKÖK METAL SEMPOZYUMU

13 Ağustos 2021

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı entegre kirlilik önleme ve kontrol (EKÖK) kapsamına giren (büyük yakma tesisleri, çimento ve otomotiv üretim tesisleri, kağıt üretim ve deri işleme tesisleri gibi) sektörlere yönelik projelerin yürütüldüğü, Karabük Üniversitesi ile yürütülen EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) projesi kapsamında 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi bünyesinde “2. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu (EKÖK-METAL)” düzenleneceği, sempozyum konu başlıklarının kısaca temiz ve sürdürülebilir üretim, endüstriyel emisyonlar, mevcut en iyi teknikler, hava yönetimi, iklim değişikliği, çevresel gürültü kirliliği, koku kontrolü, atık yönetimi, su ve atık su yönetimi, yeşil mutabakat, çevre hukuku, yenilenebilir enerji ve çevre yönetim sistemleri olarak belirlendiği, sempozyuma 150 kişilik bir katılımın öngörüldüğü, sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve bildiri gönderimine yönelik olarak bilgilere http://ippc.csb.gov.tr internet sitesinden erişimin sağlanabileceği, sempozyum hibrit (yüzyüze ve online) olarak düzenleneceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: EKÖK Metal Sempozyum detayları için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız