FLORLU SERA GAZLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞININ GÖRÜŞE AÇILMASI HK.

13 Ağustos 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın florlu sera gazlarının ithalini, ihracatını ve ülke içerisindeki dağıtımını düzenleyen taslak tebliğ hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Taslak Tebliğ, Gerekçe ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu”na işlenmek suretiyle, en geç 27.08.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmek üzere Odamıza yazılı olarak, ayrıca nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Florlu Sera Gazlarına İlişkin Tebliğ Taslağı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız