TEBLİĞLER HK.

12 Temmuz 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği direktifine paralel olarak hazırlanan ve aşağıda sıralanan Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş talep edilmektedir.

1. Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı

2. Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Taslağı

3. Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıt Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Taslağı

4. Ortam Isıtıcılarının çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı

5. Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı

Söz konusu Taslak Tebliğler ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslaklar hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu”na işlenmek suretiyle, en geç 16.07.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamız 245 10 40 faks numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Tebliğler için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız