HİZMET YETERLİLİK BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

17 Haziran 2021

Sayın Üyemiz,
 

Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörlüğü’nden alınan yazıda; Kanun No. 6502 “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdiği, işbu Kanunun 58’inci maddesi kapsamında hazırlanan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği”nin ise 13 Haziran 2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek sözkonusu yönetmelik ekli listesinde yer alan ürünler için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gerektiği, bu bağlamda yönetmelik eki listede belirtilen sayılarda servis hizmeti ve kullanım ömrü boyunca üretilen ürünlerle ilgili sorumluluğun devam ettirilmesi gerekmektiği belirtilmiştir.
 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi başvuruları, T.C. Ticaret Bakanlığına elektronik imza ile yapılmakta, olup bu husus Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir. Bakanlıkça onaylanan belgelerin geçerlilik süresi 2 yıl olup belge süresi dolmadan ilgili firmaca Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sistemde kontrolü sağlanan belgenin geçersiz olması, süresi dolduğu halde yenilenmemiş olması durumunda her yıl Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren listeye göre idari yaptırım (cezai işlem 238.000TL) uygulanmaktadır. İlgili yönetmeliğin ekinde bahsedilen listede ürün üreten ve servis kurma zorunluluğu olan firmalar yürürlüğe giren Yönetmenlik gereği yönetmenlik ekinde bulunan listede belirtilen sayıda yetkili servis istasyonunu kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir. Hükmü gereği yetkili servis istasyonu kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenme yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 13.06.2014 tarihi 97353/401.01.05 sayılı yazısı ile Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) verilmiştir.
 

Yönetmelik kapsamda ürün ürettiği ve satışını yaptığı halde bazı firmalarımızın yönetmeliği incelememeleri ve yönetmelik kapsamında ürün üretmedikleri düşüncesi neticesinde Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alarak satış sonrası yeterlilik gereklerini sağlamadıkları buna bağlı idari yaptırımla karşılaşmış oldukları görülmüştür. Bu nedenle ilgili yönetmelik kapsamında satış sonrası yeterlilik belgesi alınmaması durumunda idari yaptırım ve cezai işlem (238.000 tl) söz konusu olacağından firmalarımızın cezai işlemle de karşılaşmamaları adına Hizmet Yeterlilik Belgesinin nasıl alınacağı ve satış sonrası yeterlilik belgesi süreci hakkında bilgilendirme yapmak üzere Enstitü elemanlarından Harun Arlan ve Oğuz Kaan Şahan görevlendirilmiştir. Konu ile alakalı 0352 321 11 06 telefondan dahili 101 ve 104’den ilgililer ile temasa geçilerek bilgi alınabileceği hususunu,
 

Bilgilerinize sunarız.
 

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız