GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; TOBB tarafından yapılan çalışmalar ve öneriler üzerine Geçici İthalat işlemlerine yönelik olarak yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinde çeşitli değişiklikler olduğu bildirilmiştir.

Buna göre;

- Tebliğin Rejimin İşleyişi Başlıklı 4. Maddesine ''ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir." ifadesi eklenerek TOBB tarafından hayata geçirilen ATAK sistemi üzerinden oluşturulan verilerin Bilge sistemine aktarılmasının altyapısı sağlanmıştır.

- Tebliğde yabancı karnelerle ilgili, eşya ülkemize gelmeden internet üzerinden Bakanlık tarafından oluşturulacak yeni bir site ile Bilge sistemine veri aktarımı altyapısı sağlanmıştır.

- Yabancı ATA karnelerinin temsilci bölümünde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda, noter tasdikli vekaletnameye alternatif olarak, TOBB tarafından oluşturulan standart bir vekaletname örneğinin kullanılması sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğin son haline https://www.mevzuat.gov.tr/file/GeneratePdf?mevzuatNo=8891&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5 adresinden ulaşılabileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız