PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

01 Haziran 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar imar Yönetmeliği için güncel gereksinimler doğrultusunda hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılmış olup ekte yer almaktadır. 

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş Bildirme Formu”na işlenmek suretiyle, en geç 03.06.2021 tarihi mesai saati sonuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza yazılı olarak, 245 10 40 faks numarasına ya da nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler