DEPOZİTO UYGULAMA PLANLARI

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur ile yayınlanan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca piyasaya süren işletmeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan depozito uygulama planlarının, plan formatı kapsamında değerlendirilerek, format yönünden uygun bulunan planlar için onay kodu tahsis edildiği bildirilmektedir.

Piyasaya süren işletmelerce depozito uygulama planları kapsamında gerçekleştirilen işlemler, bu planlar kapsamında yapılan bildirimler ve yine bu planların Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Yönetmelikle ilişkilendirilmesine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından bir bilgilendirme notu hazırlanmış olup, ayrıca Ambalaj Bilgi Sistemi portalı üzerinden ilgililer ile paylaşılmıştır.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalaj İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki uygulamaların mevzuat ve duyuru metninde yer alan hususlara dikkat edilerek yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Söz konusu duyuru metninin ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek: Depozito Uygulama Planları duyuru metni için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız