YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Bakanlık tarafından Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine ilişkin Karar doğrultusunda, destek kapsamına alınan yurt içi fuarların belirlenmesine ilişkin COVID-19 nedeniyle uygulanacak değişiklikler bildirilmiştir.

Organizatör ve fuar katılımcılarının desteklendiği kararın, desteklenecek fuarların tespit edilmesine yönelik 5 inci maddesinde yer alan şartların TOBB Fuar Takviminde yer alan fuarlardan en son düzenlenen veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde arandığı belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nın anılan değişikliğinde, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesini teminen "en son düzenlenen yurt içi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde" ifadesi çerçevesinde lehe sonuç doğuran durumlar hariç, değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, 2022 yılında destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde, 2021 yılında gerçekleşen fuarlara ilişkin veriler ışığında yapılabileceği iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız