2021/10 SAYILI GENELGE

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın, Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen ve 412/2021 tarihli ve 202115 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran, 2021/10 sayılı Genelgenin ekte yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

  

Ek: 2021-10 Sayılı Genelge için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız