BORÇ YAPILANDIRMADA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ 1 AY UZATILMIŞTIR.

05 Ocak 2021

Sayın Üyemiz;

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun” kapsamında yer alan alacaklarla ilgili süre uzatımlarına dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Malum olduğu üzere; 7256 sayılı kanun kapsamındaki oda ve borsa alacakları için yapılandırma başvuru tarihinin son günü 31.01.2021 iken ilk taksit ödeme tarihinin son günü 28.02.2021 olarak tespit edilmiştir. Öte yandan 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu süreler birer ay uzatılmıştır. Gelinen noktada 7256 sayılı Kanundan faydalanacak olan oda ve borsa üyeleri için son başvuru tarihi 28.02.2021; ilk taksit ödeme vadesinin son günü 31.03.2021 olarak esas alınacaktır. Bahsi geçen Cumhurbaşkanı kararı ve 7256 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının 2 nci bendi de gözetilerek, ilk taksit ödeme vadesinin 31.03.2021, son taksit vadesinin ise 31.08.2021 olarak esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız