DÜZENLENMEMİŞ ALANDA YER ALAN TEKNİK DÜZENLEMELERİN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

04 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24'üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandığı belirtilmiştir. 

Bilgilerini ve ekte AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte sunulan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin 6 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar ekli görüş bildirme formuna işleyerek Odamız nbozsoy@kayso.org.tr e-posta adresine ya da 245 10 40 faks numarasına gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK: Yönetmelik Taslağı, Genel Gerekçe, Karşılaştırma Tablosu, Görüş Bilgilendirme Formu için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız