AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ 'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI

30 Aralık 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "Uluslararası İş Birliği ve Kapasite Geliştirme Yolu ile Dijital Çözümlerin, İnovasyon ve Yeni Teknolojilerin Turizmde Benimsenmesi" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olduğu bildirilmiştir.

Bahse konu çağrı hakkında detaylı bilgi https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-cagrilari ve

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals link adreslerinde yer almaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB, e-posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, 29-30 Aralık 2020 tarihlerinde, söz konusu proje teklif çağrısına katılabilecek kurum/kuruluşların ön hazırlık yapabilmelerine imkan verecek online bir eğitim planlandığı ifade edilmiş olup, söz konusu online eğitime https://cosme.kosgeb.gov.tr/ link adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler