YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK.

Sayın Üyemiz,
Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Resmi Gazete'nin 05.11.2020 tarih ve 31295 sayılı nüshasında; "Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
Buna göre; Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikte "Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir." İfadesinin yer aldığı bildirilmektedir.
 
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 11. maddesinde yapılan değişiklikte "Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir." İfadesinin yer aldığı bildirilmektedir.
 
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle "Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici veya ithalatçı tarafından malın veya ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır." hükmü getirilmiştir. Olası mağduriyetlerin yaşanmaması için mezkur yönetmelik değişikliklerini ekte gönderildiği hususunu,
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ek: Yönetmelik Değişiklikleri için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız