YENİ TÜRK TİCARET MERKEZLERİ'NİN KURULMASI BİLGİ TALEBİ

17 Mayıs 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6) çerçevesinde Türk Ticaret Merkezleri (TTM); yurtdışında kuruluş ve işleyişe ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletici şirket tarafından yurt dışına açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin tanıtım/pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla iş geliştirme ve danışmanlık merkezleri ile birlikte mağaza/ofis/depo/showroom birimleri bulunduran merkezler olarak tanımlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu Tebliğ'in ilgili maddesine göre TTM'lerin destek kapsamına alınabilmesi amacıyla TOBB tarafından kurulan şirket veya söz konusu şirket ile diğer işbirliği kuruluşu / kuruluşları ortaklığında bir proje özelinde Ticaret Bakanlığı'na başvurması ve Bakanlıkça projenin uygun bulunması gerektiği ifade edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı uyarınca anılan mevzuat çerçevesinde 35 yeni TTM'nin daha kurulması planlandığı bildirilmiş olup yeni TTM'lerin başta ABD, Çin, Rusya Fed. Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyete geçmesinin hedeflendiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla hangi ülke/şehirlerde yer alması ve hangi sektörler özelinde faaliyetlerini yürütmesinin faydalı olacağının anlaşılmasını teminen TOBB tarafından yapılan bir çalışmada kullanılmak üzere görüşlerinizi https://forms.gle/UNKbgYSmWjEtGBMH6 link adresinde yer alan formu 25 Nisan 2019 Perşembe gününe kadar doldurmanız hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız