“OSB Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklik Sanayicilerimizi Rahatlatacak”

22 Ekim 2020

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bu günkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayarak, uygulamanın sanayicileri rahatlatacağını söyledi.

Sanayicilerin yoğun talepleri ve Odamızın girişimleri ile OSB Uygulama Yönetmeliğinde bir takım değişiklikler yapıldığını açıklayan Büyüksimitci, “Bu konudaki taleplerimizi, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığında ve Sanayi ve Teknoloji Başkanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Oda/Borsa Başkanları İstişare Toplantısında dile getirmiştik. Taleplerimizi hızlıca dikkate alarak bizi rahatlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, bu konuda emek ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükçü ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan değişikliklerle ilgili bilgi veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin imar planı yapımını içeren 36’ncı maddesinin “Mevcut imar planı bulunan OSB’lerde en az ortak kullanım alanlarının plan içerisinde sağlanması halinde yapılaşma koşulları, yukarıdaki oranlarla değiştirilebilir” şeklinde olan 6’ncı bendi değiştirildi. Buna göre, sanayi parsellerinde yapı emsali belirlenirken; çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların toplamı hesaplanacak” dedi.

Başkan Büyüksimitci; “Buna karşılık bodrum katlar, asma kat, taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar, yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşlukları ile 6 metrekareyi geçmeyen bekçi kulübeleri emsale dahil edilmeyecek” diye konuştu.

Emsal harici bırakılan bodrum katlardan, zemin altı ilk bodrum kat haricindeki diğer bodrum katlarının ve asma katın toplamı parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30’unu aşmayacağını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu hesaba yangın merdiveni ile yangın güvenlik holünün 6 metrekaresi, bodrum katlarda yapılan sığınak, bacalar, şaftlar, kömürlük, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, bahçede yapılan açık otoparklar ile bodrum veya çatıda yapılan zorunlu otoparklar, mescitlerin 300 metrekaresi, galeri ve atrium boşluklarının dahil edilmeyeceğini söyledi.

Yapılan değişiklikle ayrıca, OSB genel kurullarına katılacak temsilcilerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerinde görevli personel arasından da belirlenebilmesine olanak sağlandığını ifade eden Büyüksimitci, OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinde inşa edilecek doğal gaz basınç düşürme ve/veya ölçüm istasyonunun çevre yeşili üzerinde yapılmasına imkan tanındığını, imar mevzuatında düzenlenen değer artış payına ilişkin hükümlerin OSB’lerde uygulanmaması için istisna getirildiğini belirtti.

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler