ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi Gazete'nin 9 Ekim 2020 tarih ve 31269 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Mezkur yönetmelik değişikliği ekinde yer alan örnek belgeler yazımız ekinde gönderilmekte olup, genel kurul temsilci taleplerinin ve genel kurul toplantı evrakının bu örneklere göre yerine getirilebileceği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek:Yönetmelik Değişikliği ve Örnek Belgeler için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız