HİNDİSTAN’IN DTÖ TTE KOMİTESİNE YAPTIĞI BİLDİRİM

15 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

İlgi: 22.10.2019 tarih ve 2073 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Hindistan'ın çeşitli çelik ve çelik ürünlerinin belirli ulusal standartlara uyumunun teminini amaçlayan taslak düzenlemesine ilişkin bildirimin 8 Ekim 2019 tarihinde G/TBT/N/IND/I08 simgesi ile yayımlandığı belirtilmiş olup, anılan düzenleme ile Hindistan'a belirlenen ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların ve ülke içinde bu ürünleri üreten üreticilerin, üretime başlamadan önce, Hint Standartları Ofisi'nden geçerli bir lisans almasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Hindistan tarafından hazırlanan G/TBT/NIIND/148 simgeli bir örneği ekte sunulan yeni bildirim ile ilk bildirimde yer almayan farklı çelik ve çelik ürünlerinin de aynı uygulamanın kapsamına alınmasının planlandığı belirtilmiş, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin düzenlemeye ilişkin yorumlarını iletmeleri için 60 günlük bir süre verildiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu taslak düzenleme hakkında görüşlerininizi Ticaret Bakanlığı'na iletilmesini teminen en geç 26 Haziran 2020 tarihine kadar Odamızın 245 10 40 numaralı faksına veya yyilmaz@kayso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Hindistan Bildirimi

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler