IRAK (IKBY) GÜMRÜK MUAFİYETLERİ

15 Haziran 2020

Sayın Üyemiz,

İlgi: 27.05.2020 tarih ve 992 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi - IKBY)'da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamuller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.

Bu defa, Erbil Gümrük Ataşeliği'nin Ticaret Bakanlığı'na muhatap yazısında son gelişmeler hakkında bilgi verilmiş olup, bahse konu yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler