BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DAHİLİ ACİL DURUM PLANLARI, HAZIRLIKLI OLMA VE KAZALARA MÜDAHALE HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın beraber hazırladıkları “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 2 Mart 2019 tarih ve 30702 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Yönetmeliğin 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları, Hazırlıklı Olma ve Kazalara Müdahale Hakkında Tebliğ Taslağı”nın revize edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 04.06.2020 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamıza yazılı olarak, nbozsoy@kayso.org.tr adresine elektronik ortamda ya da 245 10 40 faks numarasına gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız