AKREDİTİFLİ İŞLEMLERDE MANUEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENMESİ

11 Mayıs 2020

Sayın Üyemiz,

İlgi: 06.04.2020 tarih ve 754 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda 08 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şabadetnamesi (FORM-A)'nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda
; Odalarımızdan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 08 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadetnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmıştır. TOBB tarafından konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği bildirilmiş olup, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlemesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlenmesinin uygun olacağı açıklanmıştır.


Bu itibarla, 08 Nisan 2020. tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS'ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan tevsik edici dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.

İlgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mabsus faydalanabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, MEDOS uygulamasında yer almayan ıslak mühür/ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine tatbik edilerek manuel belge onaylanmasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif metinlerine konulmaması hususunu;

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler