GENEL EMİR

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İlgi:

a) İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi

b) İçişleri Bakanlığı'nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi

c) İçişleri Bakanlığı'nın 06.05.2020 tarihli ve 7648 sayılı Genelgesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de İnsan hayatı açıcından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla;

İlgi (a) Genelge kapsamında yayımlanan Valilik Genel Emri ile ilimizde 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, İlgi (b) Genelge doğrultusunda yayımlanan Valiliğimiz Genel Emri ile de ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınmış olup uygulanmaktadır.

İlgi (c) Genelgede; 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız yönelik ilgi (a) Genelge kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22.03.2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı yönelik vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin ise 04.04.2020 tarihinden itibaren (31 gündür) uygulandığı göz önünde bulunduğu belirtilmiş olup yine ilgi (c) geneIgede belirlenen esaslar doğrultusunda;

1) ilgi (a) Genelge kapsamında yayımlanan Valilik Genel Emri ile ilimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

2) İlgi (b) Genelge kapsamında yayımlanan Valiliğimiz Genel Emri ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

3) ilgi (a) ve (b) genelgeler doğrultusunda sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında ilimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara İlişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız