ÇEVRE ETİKETİ ÜRÜN GRUBU KRİTERLERİNİN GÜNCELLENMESİ

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulmuş olup; 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kağıdı ürün gruplarına ilişkin kriterler Bakanlığın web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr) yayımlanarak, ilgili sektörlerde çevre etiketi başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Çevre Etiketi Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca 05.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen Çevre Etiketi Kurulu 1. Toplantısı'nda temizlik kağıdı, tekstil ve seramik kaplama ürün grubu çevre etiketi kriterlerinin güncellenmesi yönünde fikir birliğine varılmış olup; bahse konu güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların mevcut kriterler hakkındaki görüşlerinin ve değişiklik önerilerinin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda kurum/kuruluşunuzun görev yetki ve sorumluluk alanları dahilinde temizlik kağıdı, tekstil ve seramik kaplama ürün grubu çevre etiketi kriterlerine https://cevreetiketi.csb.gov.tr/ linki “Ürün/Hizmet Grubu” başlığı altından ulaşılarak incelenmesi ve görüşünüzün ekte iletilen görüş bildirme formuna işlenerek 27.05.2020 tarihine kadar ekteki görüş bildirme formuna yazılarak Odamıza nbozsoy@kayso.org.tr yada 245 10 40 faks numarasına bildirilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız