Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.
 

“T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız