DONDURULMUŞ KARKAS ETİ SATIŞI

Sayın Üyemiz,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Müdürlüğün stoklarında bulunan 22.800 ton dondurulmuş karkas sığır etinin Yemek Şirketleri ve Kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara satışına karar verildiği belirtilmektedir.

Dondurulmuş Çeyrek Karkas dana etlerinin satış fiyatı;

  • Peşin 29,00 TL/KG + KDV
  • Kredi kartı ile tek çekim 30,00 TL/KG + KDV
  • 30 gün vadeli 30,00 TL/KG + KDV’dir. (Mal tutarının %10 fazlası tutarında banka teminat mektubu)

Söz konusu satışın gerçekleştirilmesi için firmanın;

  • İrtibat/Tebligat adresi, telefon numarası, varsa e-posta adresini içeren bir dilekçe vermesi,
  • Talep formunun eksiksiz doldurulması,
  • Firma Yetkilisine ait İmza Sirküsü ve Yetki Belgesinin ibraz edilmesi,
  • Firmanın halen faaliyette bulunduğunu gösteren faaliyet belgesi,
  • Kapasite Raporları,
  • İşletme Ruhsatlarını,
  • Vergi mükellefi olduğuna dair belgeyi ibraz etmesi,

 

yeterli olacaktır.

 

Konu ile ilgili olarak hazırlanan talep formu, teminat mektubu örneği, dondurulmuş çeyrek karkas dana eti satış usul ve esaslarının yazının ekinde yer aldığı hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


Ek: Talep Formu, Teminat Mektubu Örneği, Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti Satış Usul ve Esasları için tıklayınız..

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız