Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.)

10 Mayıs 2019

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden alınan yazıda;  5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan 40 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) kurulmuştur. Sınavlar, mesleki ve teknik eğitim veren kurum/kuruluşların atölye ve laboratuvarlarında veya sınav hizmeti almak isteyen firmalarda gerçekleştirilmektedir. Belgelendirme / başvuru şartları ve belgelendirme ücretleri hakkında detaylı bilgi www.meybem.com.tr adresinde yer almaktadır.

Bu kapsamda MEYBEM A.Ş.’ ye iletilmek üzere Ekte sunulan sınav talep formunun firmanıza uygun meslek dallarında doldurularak Odamızın 245 10 40 nolu faksına gönderilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


sınav talep formu 

13.01.2016

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler